Цени на примерни пакети за организация на кремация от Погребална агенция Хермес ООД

Погребална агенция "Хермес" предлага цялостна организация на кремация за жители на София и цялата страна на цени от 575 лв.

Траурна агенция Хермес предлага цялостна организация на кремация, както за жители на София, така и за хора от цялата страна на цени от 605 лв. Кремацията представлява изгаряне на тленните останки на покойния при температура от около 800°C-1000°С до превръщането им в пепел. Процесът се извършва в крематориум, като за целта тялото се полага в специализирана камера. След кремирането от покойника остават около 3-4 кг. прах, който се събира в урна. При желание от страна на близките на починалия кремацията може да се наблюдава от специално изградено за целта помещение. Прието е урната да бъде поставена в урнова ниша или положена в гроб, но може да бъде задържана вкъщи или праха да бъде разпръснат някъде, където е пожелал покойният приживе. Поради наличието само на един крематориум в България, кремацията все още е непопулярна в другите райони на България. Напоследък се наблюдава практика, покойник от друго населено място да се кремира, като първо се извършва ритуал там, след което ковчегът се транспортира до крематориума в София извършва се кремацията и урната с праха на покойника се предава на близките.

Кремация

Необходими документи за извършване на кремация:

  1. Препис-извлечение от Акт за смърт.
  2. Талон за кремация (разрешително) от лекаря, констатирал смъртта, с който декларира, че не намира данни за насилствена смърт и разрешава тялото да бъде кремирано.
  3. Декларация от най-близък наследник в низходящ ред по права линия за извършване на кремация.
  4. Документ удостоверяващ родствената връзка между починалия и заявителят на кремацията.

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес 02 829 52 09 0889 32 14 77