ВАЖНО!

Задължителни общински такси при организация на погребение в нов гроб в град Банкя - 165 лв. Включват изкопаване и зариване на ново гробно място, поставяне на дървена рамка и равненка, административно обслужване.

При организация на погребение или кремация не дължите допълнително пари за каквито и да било услуги, освен посочените в примерните пакети!

Не начисляваме скрити такси за допълнителни услуги, като: "посещение на адрес", "нощно извозване", "товаро-разтоварна дейност извън гробищния парк", "сваляне от етажи", "траурен консултант" и др.

Цени на примерни пакети за организация на погребение от Погребална агенция Хермес ООД

Погребална агенция "Хермес" предлага цялостна организация на погребение в София и цялата страна на цени от 371 лв.

За починали с адресна регистрация в София от минимум 2 години Столична община осигурява нов гроб в град Банкя, местност "Полето". За да бъде извършено погребение в старо гробно място в някой от гробищните паркове в София, трябва всички наследници на собственика на гроба да дадат съгласието си. По всяко време наш представител може да ви помогне да набавите и придвижите необходимите документи за погребение - от съобщение за смърт и смъртнен акт, до документите за старо гробно място.

Погребение в София

Ако нямате стар семеен гроб има два варианта за погребение:

  1. От 4.07.2016 г. Столична община осигурва ново гробно място за жители на град София в гробищен парк "Банкя", град Банкя, местност "Полето". Първите 8 години за ползването на гроба не се заплаща такса. Във всички останали гробища в София се извъшват погребения само в семейни гробни места.
  2. Погребение може да се извърши и в частното гробище в квартал "Бояна" - "Бояна парк". Цените за гробно място започват от 4800 лева.

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес 02 829 52 09 0888 33 05 83