НАЙ-НИСКА ЦЕНА ЗА ПОГРЕБЕНИЕ

Минимален пакет от стоки и услуги за извършване на погребение в семеен гроб на територията на град София - 483.00 лв.

Посочената цена е актуална. При организация на погребение не дължите допълнително пари за каквито и да било услуги, освен посочените в пакета!

Посочената цена за организация на погребение е окончателна. Не начисляваме скрити такси за допълнителни услуги, като: "посещение на адрес", "нощно извозване", "товаро-разтоварна дейност извън гробищния парк", "сваляне от етажи", "траурен консултант", "Бог да прости" и др.

  1. Ковчег, подготовка 80.00 лв.
  2. Кръст 15.00 лв.
  3. Изкопаване и зариване на гроб 130.00 лв.
  4. Съхранение в хладилна камера - 24 часа
20.00 лв.
  5. Товаро-разтоварна дейност
40.00 лв.
  7. Транспорт: адрес-хладилна камера-гробищен парк 70.00 лв.
  8. Катафалка в гробищния парк - ЦСГ, Бакърена фабрика, Малашевци 40.00 лв.
  9. Изготвяне на смъртен акт 00.00 лв.
10. Административно оформяне на документи, справка и вписване в регистър 28.00 лв.
11. Фирмена такса  60.00 лв.
Всичко  483.00 лв.

В цената са включени всички необходими общински такси за извършване на погребение без ритуал в гробищен парк на територията на град София. Към тях са прибавени - транспорт, товаро-разтоварна дейност, хладилна камера за едно денонощие, ковчег, кръст и фирмена такса за организация на погребението. Освен посочените в пакетната цена не дължите каквито и да било допълнителни такси като: "посещение на адрес", "нощно извозване", "товаро-разтоварна дейност извън гробищния парк", "сваляне от етажи", "траурен консултант", "Бог да прости" и др.

Посочената пакетна цена важи само и единствено за изброените услуги. При поръчка на допълнителни стоки и услуги цената се увеличава.

Наш екип ще посети дома Ви, за да извози покойният в хладилна камера и да се сключи договор за извършване на траурна услуга, в който изрично се записва цената, която не се променя по-късно! Ако Ви е по-удобно и изпитвате някакви съмнения относно цената може да посетите някой от нашите офиси, в който да сключим договор и след като се уверите, че посочената цена е окончателна да транспортираме покойния в хладилна камера. В уречения ден и час за погребение ще Ви посрещнем в съответния гробищен парк, за да Ви обясним как ще протече погребението, с което приключват и нашите задължения.

Точка 9 е включена във фирмената такса!

Цената се променя единствено при промяна на заявените стоки и услуги от страна на клиента.

Цената за посочените услуги е окончателна!

Необходими документи за организация на погребение в стар семеен гроб:

  1. Лична карта на починалия /оригинал/.
  2. Съобщение за смърт /оригинал/ - издава се от личния лекар.
  3. Фактура или квитанция за старо гробно място.
  4. Удостоверение за наследници на собственика на гроба /обикновено първия погребан/ или друг документ доказващ наследствените права на починалия /оригинал/.
  5. За да се извърши погребение без сега починалия да е наследник, трябва всички наследници да дадат писмено съгласие.

Ако не можете да се свържете с личния си лекар или той откаже да Ви съдейства по някаква причина, ние можем да осигурим лекар, който да издаде "Съобщение за смърт".

ВНИМАНИЕ!

Всички патолози в София, повечето ДжиПи-та, някои санитари и всякакъв друг медицински персонал, който Ви рекламира погребална агенция получават хонорар. Този хонорар варира между 200 и 500 лева и го плащате Вие. Бъдете внимателни при избора си на фирма, не се доверявайте сляпо на такива хора и се осведомете предварително за цените. Никой не може да Ви задължи да ползвате услугите на дадена фирма, това е изцяло Ваш избор.

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес 02 829 52 09 0889 32 14 77