НАЙ-НИСКА ЦЕНА ЗА ПОГРЕБЕНИЕ

Минимален пакет от стоки и услуги за извършване на погребение в семеен гроб на територията на град София - 585.00 лв.

Посочената цена е актуална. При организация на погребение не дължите допълнително пари за каквито и да било услуги, освен посочените в пакета!

Посочената цена за организация на погребение е окончателна. Не начисляваме скрити такси за допълнителни услуги, като: "посещение на адрес", "нощно извозване", "товаро-разтоварна дейност извън гробищния парк", "сваляне от етажи", "траурен консултант", "Бог да прости" и др.

  1. Ковчег - по каталог
  2. Кръст 25.00 лв.
  3. Изкопаване и зариване на гроб 140.00 лв.
  4. Съхранение в хладилна камера - 24 часа
20.00 лв.
  5. Товаро-разтоварна дейност
60.00 лв.
  7. Транспорт: адрес-хладилна камера-гробищен парк 100.00 лв.
  8. Катафалка в гробищния парк - ЦСГ, Бакърена фабрика, Малашевци 40.00 лв.
  9. Изготвяне на смъртен акт 00.00 лв.
10. Административно оформяне на документи, запазване на час, справка и вписване в регистър 50.00 лв.
11. Фирмена такса  150.00 лв.
Всичко  585.00 лв.

В цената са включени всички необходими общински такси за извършване на погребение в гробищен парк на територията на град София. Освен посочените в пакетната цена не дължите каквито и да било допълнителни такси като: "посещение на адрес", "нощно извозване", "товаро-разтоварна дейност извън гробищния парк", "сваляне от етажи", "траурен консултант", "Бог да прости" и др.

Посочената пакетна цена важи само и единствено за изброените услуги. При поръчка на допълнителни стоки и услуги цената се увеличава.

Точка 9 е включена във фирмената такса!

Цената се променя единствено при промяна на заявените стоки и услуги от страна на клиента.

Необходими документи за организация на погребение в стар семеен гроб:

  1. Лична карта на починалия /оригинал/.
  2. Съобщение за смърт /оригинал/ - издава се от личния лекар.
  3. Фактура или квитанция за старо гробно място.
  4. Удостоверение за наследници на собственика на гроба /обикновено първия погребан/ или друг документ доказващ наследствените права на починалия /оригинал/.
  5. За да се извърши погребение без сега починалия да е наследник, трябва всички наследници да дадат писмено съгласие.

Ако не можете да се свържете с личния си лекар или той откаже да Ви съдейства по някаква причина, ние можем да осигурим лекар, който да издаде "Съобщение за смърт".

ВНИМАНИЕ!

Всички патолози в София, повечето ДжиПи-та, някои санитари и всякакъв друг медицински персонал, който Ви рекламира погребална агенция получават хонорар. Този хонорар варира между 200 и 500 лева и го плащате Вие. Бъдете внимателни при избора си на фирма, не се доверявайте сляпо на такива хора и се осведомете предварително за цените. Никой не може да Ви задължи да ползвате услугите на дадена фирма, това е изцяло Ваш избор.

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес 0898 601 466 0889 321 477