КРЕМАЦИЯ

Минимален пакет от стоки и услуги за организация на кремация за хора от страната - 385.00 лв.

  1. Кремация - такса крематориум 225.00 лв.
  2. Урна 42.00 лв.
  3. Месингова табелка за урна 8.00 лв.
  4. Административно оформяне на документи такса крематориум 12.00 лв.
  5. Транспорт в рамките на гр. София 32.00 лв.
  6. Съхранение в хладилна камера - 24 часа 18.00 лв.
  7. Товаро-разтоварна дейност 20.00 лв.
  8. Фирмена такса 30.00 лв.
Всичко  385.00 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА!

В посочената цена не е включен транспорт до съответното населено място. Към цената се прибавя и транспортиране по 1.40 лв./км. Заплаща се само в едната посока. Готовата урна се получава 10 дни след извършване на кремацията.

Необходими документи за организация на кремация:

  1. Смъртен акт
  2. Разрешително за кремация /оригинал/ - издава се от лекаря установил смъртта

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес 02 829 52 09 0889 32 14 77