РЕПАТРАЦИЯ НА ТЛЕННИ ОСТАНКИ ОТ И ДО БЪЛГАРИЯ

Погребална агенция Хермес предлага цялостна услуга по репатрация на тленни останки. Стриктно спазвайки изискванията за необходимите документи, както на изпращащата, така и на получаващата страна извършваме услугата в минимални срокове.

  • Взаимодействие с консулства и посолства
  • Взаимодействие със застрахователната компания
  • Специализиран наземен транспорт
  • Осигуряване на авиотранспорт
  • Превод и легализация на необходимите документи
  • Съхранение в хладилна камера
  • Балсамация
  • Кремация и транспорт на урната в чужбина
  • Партньорска мрежа в целия свят

За денонощни контакти и консултации: 02 829 52 09 и 088 833 05 83

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес 02 829 52 09 0889 32 14 77