ХЛАДИЛНА КАМЕРА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПОКОЙНИЦИ

За съхранението на покойниците разполагаме с модерна хладилна камера, а за тяхната подготовка се грижат едни от най-добрите специалисти в България. Цената за съхранение на починал в хладилна камера за едно денонощие е 18.00 лв.

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес 02 829 52 09 0889 32 14 77