ОБИКНОВЕНО ПОГРЕБЕНИЕ В СЕМЕЕН ГРОБ В ГРАД СОФИЯ

Обикновен пакет стоки и услуги за организация на погребение в семеен гроб на територията на град София - 519 лв.

  1. Ковчег  70.00 лв.
  2. Кръст 10.00 лв.
  3. Драперия за ковчег - полиестер 35.00 лв.
  4. Кетъринг вариант №1 - 10 човека
40.00 лв.
  5. Прибори - 10 бр.
5.00 лв.
  6. Салон за раздаване кв. гробища - общинска такса* 15.00 лв.
  7. Изкопаване и зариване на гроб - общинска такса 108.00 лв.
  8. Съхранение в хладилна камера - 24 часа 18.00 лв.
  9. Товаро-разтоварна дейност
30.00 лв.
10. Транспорт в рамките на гр. София 50.00 лв.
11. Транспорт от хладилната камера до гр. парк  10.00 лв.
12. Катафалка в гробищния парк - общинска такса  30.00 лв.
13. Некролози 5 бр. без снимка  2.00 лв.
14. Траурни ленти за ревер - 10 бр.  1.00 лв.
15. Изготвяне на смъртен акт
00.00 лв.
16. Административно оформяне на документи - общинска такса
15.00 лв.
17. Доставка на стоки и аксесоари в гробищен парк  00.00 лв.
18. Присъствие на служител от агенцията до края на погребението  00.00 лв.
19. Фирмена такса  80.00 лв.
Всичко 519.00 лв..

Цената за посочените стоки и услуги е окончателна и не се променя след сключването на договор! Освен посочените в пакетната цена не дължите каквито и да било допълнителни такси като: "посещение на адрес", "нощно извозване", "товаро-разтоварна дейност извън гробищния парк", "сваляне от етажи", "траурен консултант" и др.

*общинската такса "Салон за раздаване" на централни Софийски гробища е 25 лв.

В посочената цена е включено всичко необходимо за достойно изпращане на Вашия близък, без ритуал. Общинската такса за граждански ритуал е 52 лв., а за църковно опело варира между 60 лв. и 150 лв. в зависимост от енорията, където е живял покойният. Опело на гроба, струва 50 лв. и се заплаща на ръка на свещеника след края на опелото.

Точки 15, 17 и 18 са включени във фирмената такса!

Цената се променя единствено при промяна на заявените стоки и услуги от страна на клиента!

Необходими документи за организация на погребение в семеен гроб в град София:

  1. Лична карта на починалия /оригинал/
  2. Съобщение за смърт /оригинал/ - издава се от личния лекар
  3. Фактура или квитанция за старо гробно място.
  4. Удостоверение за наследници на собственика на гроба /обикновено първия погребан/ или друг документ доказващ наследствените права на починалия /оригинал/.
  5. За да се извърши погребение без сега починалия да е наследник, трябва всички наследници да дадат писмено съгласие.

Ако не можете да се свържете с личния си лекар или той откаже да Ви съдейства по някаква причина, ние можем да осигурим лекар, който да издаде "Съобщение за смърт".

ВНИМАНИЕ!

Всички патолози в София, повечето ДжиПи-та, някои санитари и всякакъв друг медицински персонал, който Ви рекламира погребална агенция получават хонорар. Този хонорар варира между 200 и 350 лева и го плащате Вие. Бъдете внимателни при избора си на фирма, не се доверявайте сляпо на такива хора и се осведомете предварително за цените. Никой не може да Ви задължи да ползвате услугите на дадена фирма, това е изцяло Ваш избор.

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес 02 829 52 09 0889 32 14 77