БАЗОВА ЦЕНА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КРЕМАЦИЯ

Организацията на кремация е сложен, труден и най-вече отговорен процес, а даването на крайна цена без предварително изготвена заявка с уточнени всички параметри е крайно несериозно и подвеждащо.

Някои от факторите, които формират цената са:

  • къде се намира починалия
  • установил ли е лекар смъртта
  • къде ще бъде извършена кремацията
  • какъв ритуал ще има преди кремацията
  • колко време ще се съхранява починалия в хладилна камера
  • колко души ще присъстват

Посочената цена представлява базовия минимум от стоки, услуги и общински такси, формиращ цената за организация на кремация. Крайната цена се уточнява след избирането на всички необходими и свободно избираеми стоки, услуги и аксесоари.

  1. Кремация
  2. Ковчег по каталог
  3. Урна с табелка по каталог
  4. Административно оформяне на документи
  5. Съхранение в хладилна камера - 24 часа
  6. Транспорт: адрес-хладилна камера-крематориум
  7. Товаро-разтоварна дейност
  8. Некролози 5 бр.
  9. Жито и питка за 10 човека
10. Траурни ленти 10 бр.
11. Съставяне на смъртен акт
12. Фирмена такса 


Всичко  1537.00 лв.

Моля, имайте предвид, че драстично по-ниски цени от посочената ви вкарват в заблуждение и са откровена измама.

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес ООД 0898 601 466 0889 321 477