БАЗОВА ЦЕНА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

Организацията на погребение е сложен, труден и най-вече отговорен процес, а даването на крайна цена без предварително изготвена заявка с уточнени всички параметри е крайно несериозно и подвеждащо.

Някои от факторите, които формират цената са:

  • къде се намира починалия
  • установил ли е лекар смъртта
  • какъв ритуал ще има преди погребението
  • колко време ще се съхранява починалия в хладилна камера
  • колко души ще присъстват на погребението

Посочената цена представлява базовия минимум от стоки, услуги и общински такси, който е и основата на цената за погребението. Крайната цена се оформя след избирането на всички необходими и свободно избираеми стоки, услуги и аксесоари.

  1. Ковчег по каталог /разполагаме с масивни ковчези на склад/
  2. Кръст по каталог
  3. Изкопаване и зариване на старо гробно място
  4. Събиране на кости
  5. Съхранение в хладилна камера - 24 часа

  6. Товаро-разтоварна дейност

  7. Транспорт: адрес-хладилна камера-Централни гробища
  8. Общинска катафалка в гробищния парк
  9. Некролози 5 бр.
10. Жито и питка за 10 човека
11. Траурни ленти
12. Изготвяне на смъртен акт
13. Административно оформяне на документи
14. Справка за гробно място и вписване в регистър
15. Запазване на ден и час за погребение
16. Фирмена такса 


Всичко  1187.00 лв.

Моля, имайте предвид, че драстично по-ниски цени от посочената ви вкарват в заблуждение и са откровена измама.

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес ООД 0898 601 466 0889 321 477