ПОДДРЪЖКА НА ГРОБНИ МЕСТА

Редовното почистване на гробното място и засаждането на цветя допринася за добрата визия на гроба. По различни причини близките не винаги имат възможност да се грижат за поддръжката на гроба. Ако Вие самите не можете да се грижите за почистването и озеленяването на гроба ние ще направим това вместо Вас. Тук имате възможност да се запознаете с нашите услуги.

преди

след

преди

след

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес ООД 0898 601 466 0889 321 477